Uvědomujeme si, že klima prostředí, ve kterém dítě pobývá většinu dne, je nesmírně důležité pro formování vývoje dítěte. Proto se zaměřujeme na kvalitu řízení a hlavně na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učitelkami a provozními pracovnicemi, učitelkami a rodiči a mezi dětmi samotnými. Preferujeme otevřenost, upřímnost, snahu spolupracovat a kreativnost každého z nás.

Společně s dětmi vytváříme pravidla společného soužití a životních dovedností. Učíme se vyjadřovat svoje pocity a názory, vyslechnout a respektovat druhé, pomocí komunikativních dovedností se učíme vypořádat s problémy.

                                                      

          školka kombinuje rodinnou atmosféru s potřebami předškolního vzdělávání a dbá především na harmonický vývoj dítěte

          školka je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají děti pocit bezpečí a radosti

          v naší školce děti najdou všeco potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti

           děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, emoce, sociální a psychický vývoj, jsme tady jenom pro ně 

 

          vytváříme radostnou a příjemnou atmosféru, jednáme s dětmi přátelsky a s porozuměním

           pomáháme dětem objevit a rozvinout řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité 

 

          respektováním jedinečnosti dítěte, podporováním jeho zájmů a schopnosti napomáháme k vytváření zdravého sebevědomí a sebeúcty

 

          děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí

          klademe důraz na kvalitní výuku formou hry, prosazujeme individuální přístup k dětem 

 

          organizace dne je přizpůsobena potřebám dětí

          děti se učí  formou prožitku 

 

          snažíme se  pro děti vytvářet příjemné prostředí, kde se budou cítit dobře a kam se budou každý den těšit 

  

Kontakt

Mateřká škola Údlice Droužkovická 306, příspěvková organizace 431 41 Údlice
776 454 957
msudlice@centrum.cz